Ułatwienia dostępu

Depozyty

Gniezno, 28.08.2018

K.341.13.2018

WEZWANIE

do odbioru depozytów

              Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie ul. Wrzesińska 21 wzywa spadkobierców do odebrania depozytu pieniężnego złożonego w DPS w Gnieźnie przez następującego Mieszkańca naszego domu:

    1)      Pani Bigosińska Leonarda

             Urodzona  22.03.1925r. w Gnieźnie

             Zmarła 18.08.2018r. w Gnieźnie

Niepodjęcie depozytu przez okres 36 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS tj. od dnia 28.08.2018r spowoduje podjęcie czynności w celu przejścia depozytu na własność Skarbu Państwa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gniezno, 28.08.2018

K.341.22.2018

WEZWANIE

do odbioru depozytów

               Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie ul. Wrzesińska 21 wzywa spadkobierców do odebrania depozytu pieniężnego złożonego w DPS w Gnieźnie przez następującego Mieszkańca naszego domu:

       1)      Pani Michalak Zofia

                Urodzona  11.11.1925r. w Niewistkach

                Zmarła 11.11.2017r. w Gnieźnie

Niepodjęcie depozytu przez okres 36 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej DPS tj. od dnia 28.08.2018r spowoduje podjęcie czynności w celu przejścia depozytu na własność Skarbu Państwa.

Scroll to Top