Ułatwienia dostępu

Przyjęcia

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu

– zgodnie z art.54.1. ustawy o pomocy społecznej każdej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy
niepełnosprawności przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej;

– pierwszym krokiem jest udanie się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej w danym miejscu zamieszkania, gdzie
pracownik socjalny pomoże wypełnić wniosek na umieszczenie w dps i  udzieli wszelkich niezbędnych informacji;

– dom pomocy społecznej po otrzymaniu niezbędnych dokumentów wpisuje daną osobę na listę  oczekujących lub bezpośrednio
umieszcza w naszym Domu.

Ważne

-aby osoba mogła zamieszkać w domu pomocy społecznej potrzebna jest jej osobista zgoda.

– Wszelkich dodatkowych informacji udzieli nasz pracownik socjalny pod bezpośrednim  numerem 667948063

Scroll to Top