Ułatwienia dostępu

Odpłatność

Zasady odpłatności:

– Koszt utrzymania Mieszkańca w naszym Domu od 01 marca 2024 r. wynosi 7006,93 zł miesięcznie.

– Mieszkaniec płaci 70 % własnego dochodu (do dochodu zalicza się: rentę, emeryturę, zasiłek stały, pielęgnacyjny,

dodatek pielęgnacyjny), pozostałe 30% jest do dyspozycji mieszkańca;

– zdarzają się sytuacje gdy osoba nie posiada żadnego dochodu, wówczas całość płaci gmina;

– Rodzina -w niektórych przypadkach gdy dochód rodziny jest wysoki dopłaca część kwoty;

– Gmina –  większość kwoty do utrzymania dopłaca gmina z której pochodzi mieszkaniec.

Scroll to Top