Przyjęcia - DPS Gniezno

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przyjęcia

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu

- zgodnie z art.54.1. ustawy o pomocy społecznej każdej osobie wymagającej całodobowej opieki    z powodu wieku
,choroby czy niepełnosprawności przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy
 społecznej
;

- pierwszym krokiem jest udanie się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej w danym
 miejscu zamieszkania
, gdzie pracownik socjalny pomoże wypełnić wniosek na umieszczenie w dps i
 udzieli wszelkich niezbędnych informacji;

- dom pomocy społecznej po otrzymaniu niezbędnych dokumentów wp
isuje daną osobę na listę
 oczekujących lub bezpośrednio umieszcza w naszym Domu.

Ważne

-aby osoba mogła zamieszkać w domu pomocy społecznej potrzebna jest jej osobista zgoda.


- Wszelkich dodatkowych informacji udzieli nasz pracownik socjalny pod bezpośrednim
 numerem 667948063

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego